Представените референтни (нормални) стойности са примерни и могат да служат за "грубо" ориентиране при интерпретация на резултати, която следва да бъде направена единствено и само от лекуващия лекар. Всяка лаборатория разполага със собствени референтни стойности, които са съобразени с начина на изработка и използваните реактиви (съгласно медицинския стандарт "Клинична лаборатория").

Електролити и микроелементи

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Лабораторен показател Група Референтна стойност Единица
Серумен (S-)осмоларитет
280 - 295 mosm/L
S-K (серумен калий)
3,5 - 5,6
mmol/L
S-Na (серумен натрий) 136 - 151 mmol/L
S-Cl (серумни хлориди) 96 - 110 mmol/L
S-Ca (серумен калций) 2,12 - 2,62 mmol/L
S-iCa++ (йонизиран калций)
възрастни
деца
1,1 - 1,3
1,1 - 1,5
mmol/L
mmol/L
S-Фосфор (серумен фосфор)
възрастни
деца
0,84 - 1,45
0,95 - 1,95
mmol/L
mmol/L
S-Fe (серумно желязо)
мъже
жени
12,5 - 26,7
10,7 - 23,4
mmol/L
mmol/L
AAS
мъже
жени
10,2 - 36,4
9,2 - 33,9
mmol/L
mmol/L
S-ЖСК (серумен ЖСК)
мъже
жени
52 - 77
48 - 89
µmol/L
µmol/L
S-Cu (серумен мед)
мъже
жени
12,3 - 22,4
13,2 - 24,3
µmol/L
µmol/L
S-Zn (серумен цинк)
12 - 24 µmol/L
S-Mg (серумен магнезий) 0,7 - 1,2 mmol/L
S-iMg++ (йонизиран магнезий) 0,33 - 0,57 mmol/L
B-Pb (олово в кръвта) 8 - 269 µg/L
S-Li (серумен литий) 0,89 - 4,5 µmol/L
S-Se (серумен селен) 423 - 1123 nmol/L

S-Cd (серумен кадмий)

непушачи
пушачи
1,0
2,0
µg/L
µg/L
S-Al (серумен алуминий) 0 - 10 µg/L
S-Mn (серумен манган) 0,5 - 0,7 µg/L
B-Mn (манган в кръвта) 4 - 14 µg/L
S-As (серумен арсен) 0,5 - 1,5 µg/L
B-As (арсен в кръвта) 2 - 7 µg/L
B-Mo (молибден в кръвта) 0,8 - 3,3 µg/L
B-Ni (никел в кръвта) 4,5 - 28 µg/L
B-Cr (хром в кръвта) 2,8 - 45 µg/L
S-Cr (серумен хром) 0,12 - 2,1 µg/L
Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)