Гонартроза (артроза на колянна става)

Съдържание

Артрозна болест, известна още като “остеоартрит”, “остеоартроза” и “дегенеративна ставна болест”, e резултат на прогресивно ставно износване, обусловено от много фактори – неправилна скелетна структура, деформации, лошо зараснали фрактури, след ставна инфекция, хронично възпалително ставно заболяване (подагра, РА), невропатии, обездвижване. 

Може да се появи дори и без видима връзка с налични външни причини - “идиопатична” артроза.

Протича циклично и води до постепенно ограничаване и блокиране на движението с характерни костно-ставни промени – костно ремоделиране (екзостози), деформации, анкилоза до пълна загуба на функциите на ставата. Заболяването е свързано със силни болки, особено при движение и непосредствено след физическо усилие.

Гонартрозата представлява остеоартроза на колянната става. Коляното е най-често засегнатата става от остеоартроза, тъй като притежава носеща функция, като тежестта на цялото тяло се разпределя на сравнително малка площ. Травматизмът, който често се наблюдава в областта на коляното (микро- и макротравматизъм), допринася за това.

Анатомия на колянна става

В структурата на колянната става влизат ставообразуващите кости - бедрената кост (Femur), голямият пищял (Tibia), колянната капачка (Patella), както и медиалният и латералният менискус, множество връзки, от които особено значение имат предната и задната кръстна връзка, бурси. 

Дисталната част на бедрената кост е задебелена и образува два кондила (condylus medialis et lateralis, вътрешен и външен) разделени с ямка (fossa intercondylaris). Те участват в образуването на колянната става. На задната част на коляното се намира колянната ямка (Fossa poplitea), в чиято дълбочина минават важни кръвоносни съдове и нерви. Колянната става е сложна става и се състои от две отделни стави Articulatio femoropatellaris (става между бедрената кост и капачето) и Articulatio femorotibialis (става между бедрената кост и големия пищял).

Увреди както на кръстните връзки, така и на медиалният и латералният менискус водят до по-ранна гонартроза, т.нар. акцелерирана остеоартроза.

Класификация

Предвид предилекционното място на увреда може да разделим гонартрозата на следните групи - медиална, латерална, фемуропателарна, а според липсата или не на причина гонартрозата бива първична (идиопатична) и вторична – следствие на заболявания, травми или постоперативна

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)