Рак на белия дроб

Съдържание

В над 90 процента от случаите белодробните тумори са злокачествени и се означават като рак на белия дроб. Ракът се развива в резултат на неконтролируем растеж на злокачествено променени клетки в единия или по-рядко в двата бели дроба.

Ракът на белия дроб, наречен още карцином на белия дроб или бронхиален карцином, може да засегне всички части на органа. В повече от половината случаи туморите се развиват в горните сегменти. Този феномен се обяснява с факта, че горните сегменти са по-добре вентилирани и именно затова са в пряк контакт с вредните вещества, които човек вдишва.

Болшинството тумори на белия дроб се развиват от клетките на бронхиалната лигавица. Този процес е много бавен и продължава години. Често в ранните етапи на развитието на рака се появяват промени в лигавицата, които могат да се нарекат предвестници на раковото заболяване.

Различават се два основни вида рак на белия дроб:

  • дребноклетъчен – характеризира се с по-голяма злокачественост, изразяваща се в по-агресивен локален растеж, по-бързо метастазиране в лимфни възли и отдалечени органи.
  • недребноклетъчен – обичайно с по-добра прогноза от дребноклетъчния

Лечението на рака на белия дроб зависи от неговия вид, стадий, от възрастта и общото състояние на пациента.

Анатомия и функция

Белият дроб е важен орган за дишането, чрез него се извършва жизненоважната обмяна на кислород и въглероден двуокис между кръвта и външния свят. Той, заедно със сърцето и големите кръвоносни съдове, е разположен в гръдната кухина.

Белият дроб се разделя на две части – ляв и десен бял дроб, които са разделени на няколко големи дяла, а те от своя страна на много белодробни сегменти.

При вдишване въздухът преминава през носа или устата, фаринкса и ларинкса в трахеята. Последната представлява еластична тръба, дълга около10 до 12 см, която тръгва от ларинкса и се спуска в гръдната кухина, където се дели на два главни бронха.

Всеки главен бронх снабдява всеки от двата бели дроба с въздух. Тези главни бронхи се разклоняват като клоните на дърво на все по-малки и по-малки клони. Така се образуват белодробните сегменти. Вътре в сегментите бронхите продължават да се делят и накрая завършват в малки белодробни мехурчета, наречени алвеоли.

През стените на алвеолите, на брой около 300 милиона, се извършва газообменът: кислородът се поема в кръвта и се отделя въглероден двуокис от кръвта във въздуха, въглеродният двуокис е отпадъчен продукт на клетъчния метаболизъм. С притока на кръв жизненоважният кислород попада в клетките на тялото, където участва в образуването на енергия.

Бял дроб - анатомия.
Структура на белия дроб
4.3333333333333 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.33 (3 гласове)