Енцефалит - възпаление на главния мозък

Видове енцефалити и техните причинители

В 99% от случаите енцефалитите са причинени от инфекциозни агенти, които могат да бъдат вируси (най-често), бактерии, гъбички, паразити и приони (малки белтъчни молекули). Ето защо класификацията с най-голямо практическо значение е според причинителя на заболяването. Различаваме следните видове енцефалити:

  • Вирусни енцефалити – една твърде голяма и разнородна група със своите особенности – епидемичност, контагиозност, сезонност и географско разпространение. Най-честите заболявания, спадащи към тази група, са херпес симплекс и зостер енцефалит, кърлежови енцефалити, бяс, полиомиелит (детски паралич), невроспин и др. Често вирусните енцефалити са животозастрашаващи състояния, които изискват незабавно лечение.
  • Бактериални, микотични и паразитни енцефалити – срещат се значително по-рядко от вирусните. Към тях спадат хорея минор и сифилис.
  • Спонгилозни енцефалопатии, причинени от приониболест на Кройцфелд-Якоб (с по-известен нов вариант - луда крава), Куру и др.
Според бързината на развитие на възпалителния процес енцефалитите се делят на остри, подостри и хронични.

Ако засягат само сивото мозъчно вещество се наричат полиоенцефалити (съотв. полиомиелити), ако засягат само бялото – левкоенцефалити. При засягане на двете – паненцефалит.

Какви са симптомите и клиничната картина?

Клиничната картина при острите енцефалити се развива бурно поради комбинацията от следните групи симптоми, които могат да бъдат изразени в различна степен:

  • Общоинфекциозните симптоми - отпадналост, температура, главоболие, болки в мускулите, повишена раздразнимост и др.
  • Симптоми на мозъчна увреда – парализи на части от тялото, сетивни нарушения, епилептични пристъпи, паркинсонов синдром и др.
  • Повишено вътречерепно налягане – силно главоболие, повръщане, брадикардия, нарушения на съзнанието и др.
  • Менингеален синдром – при обхващане на мозъчните обвивки от процеса (виж менингит).

Подходящи изследвания за поставяне на диагноза

Най-често енцефалитът при възрастни се проявява първоначално с остро настъпили температура, главоболие, обърканост и понякога пристъпи на епилепсия. Първите симптоми при по-малки деца могат да бъдат висока температура, загуба на апетит и необичайна раздразнимост.

Лумбалната пункция е често полезно изследване за поставяне на диагноза диагноза енцефалит. Типичната находка включва увеличени нива на протеин и бели кръвни клетки с нормална концентрация на глюкоза в ликвора. По преценка на лекаря магнитният резонанс може също да бъде оправдан поради своята по-добра разделителна способност от скенера. При поява на епилептични пристъпи се препоръчва направата на електро-енцефалограма.

Лечение на енцефалит

За съжаление лечението е предимно симптоматично. Прилагането на специфични антивирусни лекарства са показали ефект само в ограничен брой енцефалити, какъвто е ацикловир в случай на херпес симплекс. Диуретици и кортикостероиди се предписват с цел намаление на мозъчния оток и възпалението.

Тежките случаи се нуждаят от интензивно терапия, вкл. и реанимационни мероприятия.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)