Деменция

Деменцията е неврологичен синдром, който се характеризира с упадък на когнитивните функции (умствени, познавателни способности) до такава степен, че човек не може нормално да изпълнява обичайните си ежедневни дейности и задължения.

Деменцията почти винаги започва с загуба на краткосрочната памет, а след това се развиват нарушения в още една или няколко когнитивни функции. Буквалният превод на думата деменция от латински означава „без ум” (лат. Dementia).

Деменциите могат да настъпят остро, напр. след травма, инфекции, мозъчен инсулт и др., но по-често те са в резултат на хронични и прогресиращи заболявания, водещи до пълна инвалидизация на болния.

Съдържание:
4. Заболявания протичащи с деменция

Какво представляват когнитивните функции?

Когнитивните функции са свързани с възприемането, обработката и осъзнаването на информацията в мозъка и включват следните процеси:

  • Памет и заучаване
  • Мисловна дейност и изпълнение на сложни, комплексни задачи (екзекутивни функции)
  • Концентрация и запазване на вниманието
  • Способност за планиране и контрол над собствените си действия
  • Разпознаване на предмети и хора и преценка на разстоянията
  • Разбиране и използване на речта

Деменцията се дефинира като силно разстройство или загуба на паметта и още една или няколко от изброените по-горе когнитивни функции. Този упадък на познавателните функции възпрепятства извършването на обичайните ежедневни дейности от болния.

Статистически данни за деменцията

С увеличаването на средната продължителност на живота проучванията в областта на деменциите придобиха изключително голямо значение. Това е така, защото се увеличи значително процентът на възрастното население, а заболяемостта нараства заедно с възрастта. Смята се, че между 65 и 80 годишна възраст страдат от деменция около 5%-8% от населението, а този процент след 80 годишна възраст скача на повече от 30.

Ето защо тези заболявания са с голяма медико-социална значимост и оказват силно негативен ефект върху съвременното общество.

Болест на Алцхаймер е причина за възникване на около 50-55% от деменциите след 65-годишна възраст. За сравнение като втора причина за деменция се счита мозъчно-съдовата болест с относителен дял 15%.

Причини за деменция

Причините за деменция могат да бъдат от различно естество – съдови, инфекции, травми, интоксикации, тумори, генетични, метаболитни и др. Съществуват обаче голям брой деменции, които нямат конкретен причинител, като болест на Алцхаймер. Тези заболявания се наричат дегенеративни и са най-честата причина за деменция, особено сред по-възрастната част на населението.

Заболявания, протичащи с деменции

1. Деменция в резултат на дегенеративни заболявания:

1.1. Болест на Алцхаймер

1.2. Фронто-темпорална деменция

1.3. Болест с дифузни телца на Lewy

1.4. Болест на Паркинсон и др.

2. Съдови деменции в резултат на мозъчно-съдова болест

3. Инфекции

4. Травми

5. Отравяне

6. Генетични и метаболитни заболявания

7. Туморни процеси

Лечение на деменция

Деменциите се лекуват от лекар сред предварително поставена диагноза. От голямо значение е правилно поставената диагноза, тъй като поведението на лекаря и лечението на различните видове деменции се различават.

Въпреки големият напредък на неврологията в последните години в областта на деменциите все още не е открито дефинитивно лечение на по-голямата част от дегенеративните заболявания, протичащи с дементен синдром.

Ранното откриване на заболяванията и адекватното им лечение води до прекратяване или забавяне на прогреса на заболяването.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)