Рак на мозъка

Съдържание

Ракът на мозъка е понятие, което обхваща всички доброкачествени и злокачествени тумори, които възникват в централната нервна система. Те произхождат от клетки на главния или гръбначния мозък или от мозъчните обвивки. Макар и широко навлязло, терминът "рак на мозъка" не е напълно коректен и затова по-долу ще говорим за тумори на мозъка.

Туморите, които произхождат от черепно-мозъчните нерви или от нервни окончания на гръбначния мозък, често се причисляват към първичните тумори на мозъка, но те спадат към туморите на периферната нервна система, поради своя произход.

Друга голяма група тумори, развиващи се в централната нервна система (главен или гръбначен мозък), са метастатичните тумори. Те не произхождат от нервната тъкан, а представляват разсейки от злокачествени тумори на други органи като бял дроб, гърдата, кожа, тестис, яйчник и др. Срещат се по-често от първичните тумори на нервната система.

Туморите на мозъка могат условно да се разделят на доброкачествени и злокачествени, макар и тази класификация в някои случаи да е подвеждаща. Например някои от злокачествените тумори се характеризират с относително бавен растеж и могат да бъдат контролирани с различни методи, докато други доброкачествени могат да нямат толкова оптимистична прогноза, ако се развиват в неблагоприятни зони на мозъка.

Симптоми

Туморите на централната нервна система се характеризират с няколко особености, които ги отличават от останалите неоплазии. Това се дължи от една страна на голямото разнообразие на туморите, които могат да възникнат в главния и гръбначния мозък, а от друга страна на особеностите на централната нервна система.

По тази причина симптомите варират значително в зависимост от разположението, размера и вида на мозъчния тумор. Те включват от една страна неспецифични симптоми като

 • главоболие,
 • виене на свят,
 • гадене,
 • повръщане.

От друга страна се проявяват със специфични неврологични и нервно-психиатрични симптоми като парализа, емоционални промени, нарушения в зрението или в говора, епилептични припадъци и промени в поведението на личността.

Класификация

Първичните тумори на главния и гръбначния мозък включват голямо разнообразие от различни видове тумори, които произхождат от различни клетки на нервната система и се различават по отношение на своя растеж, лечение и прогноза.

Точното категоризиране (класификация) на различните видове тумори, както и разграничаването между доброкачествени и злокачествени, се основава на хистологични характеристики, които се определят с микроскопско изследване на туморната тъкан.

Най-често срещаните първични тумори са:

 • Астроцитоми
  • Пилоцитен астроцитом
  • Дифузен астроцитом
  • Анапластичен астроцитом
 • Глиобластом
 • Епендимоми
 • Тумори на хипофизата
 • Краниофарингеоми
 • Медулобластоми
 • Менингиоми
 • Смесени глиоми
 • Невриноми
 • Олигодендроглиоми
 • Плексус папиломи
 • Плексус тумор

Диагноза

 • Анамнеза
 • Физикален преглед
 • Рентгенография (краниография)
 • Ангиография
 • Компютърна томография (КТ)
 • Ядрено магнитен резонанс (ЯМР)

1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'