Родилни петна

Съдържание

Петната по рождение са цветни петна по кожата, които или са налични по време на раждане, или се появяват малко след него. Те могат да бъдат с различен цвят - кафяви, черни, светло сини, розови, бели, червени или лилави. Някои родилни петна представляват просто оцветяване на повърхностните слоеве на кожата; други са повдигнати над останалата кожа или се разпрострират в тъканите под нея.

Каква е причината за поява на родилни петна?

Причината за тяхната поява е все още неизвестна. Повечето родилни петна не се унаследяват, а се появяват случайно в популацията. Съществуват голям брой митове и легенди около причините за появата на родилни петна, но никоя от тези истории не е доказана.

Нуждаят ли се от лечение родилните петна?

Повечето родилни петна не се нуждаят от лечение. Те обикновено избледняват с израстването на детето и постепенно изчезват. Въпреки това някои от тях могат да се нуждаят от лечение поради своето местоположение. Така например родително петно в близост до окото на дете може да понижи неговата зрителна острота. В редки случаи родините петна се свързват с други състояния като разрастване на черния дроб, белите дробове, стомаха или червата.

Видове родилни петна

Съществуват два основни вида родилни петна – червени и пигментни. Други по-рядко срещани петна по рождение са макулните петна (macular stains) и васкуларните малформации (vascular malformations).

Червените родилни петна са цветни, кръвонапълнени кожни белези, които се развиват преди или непосредствено след раждането. Пигментните кожни петна могат да бъдат в най-различен цвят оцветени – от синьо-зелени до черни. По време на раждане те вече са налице.

Пигментните вродени петна по кожата биват три типа - бенки, монголоидните петна и петна тип кафе с мляко.

1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'