Артериална хипертония (високо кръвно налягане)

Съдържание

Артериалната хипертония, наричана още високо кръвно налягане или хипертензия, е хронично заболяване, което се характеризира с трайно повишаване на артериалното кръвно налягане.

За да илюстрираме нагледно какво означава кръвно налягане и артериална хипертония, трябва най-просто да си представим нашата сърдечно-съдова система. В нея сърцето работи като помпа, която изтласква кръв под определено налягане в артериите, които можем да оприличим на тръбички. Налягането в тези тръбички съответства на артериалното налягане, което в случая на артериална хипертония е повишено.

Определение за артериална хипертония

Според съвременното определение артериална хипертония при лица над 18 г. е налице при трайно повишение на систоличното налягане над 140 mm/Hg и/или диасистолитично – над 90 mm/Hg. Под трайно повишение се има в предвид многократното измерване на увеличени средни стойности при най-малко два или повече различни по време прегледи при лекар.

Голяма част от кардиологичната гилдия обаче не се съгласява с по-горното определение, тъй като го приема за твърде условно. Един от главните му недостатъци е фактът, че то е базирано на числови стойности. Ето защо те приемат следната дефиниция, предложена от Rose преди повече от 30 г:

Хипертонията трябва да бъде дефинирана като такава стойност на артериалното налягане, над която изследванията и лечението по-скоро помагат, отколкото вредят

Защо е толкова опасна артериалната хипертония?

Първоначалните симптоми на високото кръвно налягане са твърде неспецифични и не водят до влошение на функцията на организма. Те се развиват постепенно и неусезаемо, поради което често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са налице вече сериозни и необратими увреди на тялото. Ето защо хипертонията е често наричана "тихия убиец".

Артериалната хипертония е доказан рисков фактор за мозъчен инсулт, инфаркт на сърцето, сърдечна недостатъчност и артериални аневризми и е водещата причина за хронична бъбречна недостатъчност.

Дори и сравнително леко, но постоянно увеличение на артериалното кръвно налягане може да скъси очакваната продължителност на човешкия живот. Екстремните стойности на кръвно налягане (над 200/140) имат летален изход в рамките на няколко години, освен ако не се проведе подходяща антихипертонична терапия.

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Тагове: хипертония