Сърдечен синдром X

Какви са симптомите на синдром Х?

Най-характерният симптом е типичната стенокардна болка, индуцирана от физическо усилие. Тя е дифузна, траеща 5-10 минути, обикновено локализирана зад гръдната кост и местеща се към лявата ръка, шията, долната челюст или гърба. Болковите усещания могат да се съчетават с промяна или загуба на усета в ръката, рамото или китката.

След извършването на стрес тест в болнични условия, резултатите от електрокардиограмата изглеждат идентични на резултатите на пациенти с ангина пекторис. Въпреки това при провеждането на коронарна ангиография не се откриват налични стеснения на коронарните артерии.

Диагноза кардиачен синдром X

Синдромът изисква наличието на триадата:
  • типична, индуцирана от физическо усилие стенокардна симптоматика (със или без допълнителни оплаквания в покой и диспнея)
  • положителен работен ЕКГ тест или образна стрес методика
  • нормални коронарни артерии при ангиография

Препоръчва се извършването на ЕхоКГ (ехокардиография) в покой при пациенти със симптоми на ангина пекторис и нормални или нестеснени коронарни артерии за изключване на левокамерна хипертрофия и/или диастолна дисфункция.

Лечение на кардиачен синдром Х

Лечението е симптоматично като се цели копирането на болката по време на пристъпа. Често тя се облекчава от приема на нитроглицерин, бета-блокери или блокери на калциевите канали.

Състоянието се подобрява при лечението на наличните рискови фактори, свързани с нарушението на функцията на съдовата стена. Такива са дислипидемия и артериална хипертония.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)