Инсуфициенция (регургитация) на митрална клапа - симптоми и лечение

Причини за митрална инсуфициенция

Митралната клапа е медицински термин с който се означава лявата предсърдно-камерна клапа, която е съставена от две платна. Тя осъществява връзката между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето.

Митралният клапен апарат се състои от следните 5 елемента: две платна, фиброзен пръстен, хорди, папиларни мускули и базални сегменти на лявата камера. Нарушението на функцията на всеки един от тези елементи на клапата ще доведе до връщане на кръв към лявото предсърдие по време на съкращението на лявата камера – митрална инсуфициенция или регургитация. Причините могат да бъдат следните:

 • Ревматизъм
 • Инфекциозни заболявания
 • Пролапс на митралната клапа
 • Калцификация на фиброзния пръстен
 • Исхемия
 • Миокарден инфаркт

Симптоми на митрална инсуфициенция

Изявата на симптомите зависи от степента на клапната недостатъчност и от бързината, с която се уврежда клапата. Клиничните прояви настъпват най-често късно след прекарания ревматичен пристъп. Най-честите оплаквания се дължат на ниския минутен обем на сърцето и застойната сърдечна недостатъчност:

 • Настъпване на бърза умора
 • Недостиг на въздух при извършването на физически упражнения и по-рядко от митралната стеноза в покой
 • Сърцебиене
 • Белодробен оток
 • Ортопнея - недостиг на въздух, който се появява в легнало положение и намалява или изчезва 3-5 минути, след като човек заеме седнало или изправено положение

Диагноза и изследвания на митралната инсуфициенция

Диагнозата се поставя въз основа на характерната симптоматика, физикалните и инструменталните изследвания.

При аускултация се наблюдава типична шумова находка – систолен шум, израз на абнормното връщане на кръвотока към предсърдието по време на систола.

Инструменталните изследвания показват:

 • Рентгенографски се установява разширена сянка на лявото предсърдие и може да има данни за белодробен застой.
 • Електрокардиограмата (ЕКГ) показва обременяване на лявото предсърдие.
 • Ехокардиографията дава данни за клапата, размерите на лявото предсърдие.
 • Ангиокардиографията установява степента на регургитация

Лечение на митралната регургитация

Лечението зависи от основното заболяване.

При нискостепенна инсуфициенция и при обратимо заболяване чрез подобряване на функцията на лявата камера се повлиява благоприятно състоянието на болния. В по-тежките случаи, когато са налице дефинитивно променен клапен апарат, се провежда медикаментозно и/или оперативно лечение.

Изборът на лекарственото средство зависи от наличието на усложненията и степента на левокамерна хипертрофия.

Операция се налага в по-тежките случаи на митрална регургитация, като се препоръчва тя да се извърши преди влошаването на функцията на лявата камера. Може да се постави механична протеза или биологична клапна протеза.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (2 гласове)