Тумори на тънкото черво

Туморите на тънкото черво са рядко срещани новообразувания и могат да бъдат злокачествени и доброкачествени.

Рискови фактори, които играят роля в развитието им, са някои заболявания на стомашно-чревния тракт като болест на Крон и хроничен улцерозен колит.

Доброкачествени тумори на тънкото черво

Доброкачествените тумори на тънкото черво могат да бъдат различни видове:

 • Аденоми (водят началото си от лигавицата)
 • Лейомиоми (водят началото си от мусколите)
 • Фиброми (водят началото си от съединителната тъкан)
 • Липоми (водят началото си от мастната тъкан)
 • Ангиоми (водят началото си от кръвоносните съдове)
 • Неврогенни тумори (водят началото си от нервите)
 • Хамартоми (водят началото си от различни тъкани)

Злокачествени тумори на тънкото черво

Първичните злокачествени тумори на тънкото черво водят началото си от различни тъкани на тънките черва:

 • Карциноми (водят началото си от лигавицата)
 • Саркоми (водят началото си от мускулната и съединителната тъкан)
 • Лимфоми (водят началото си от лимфната тъкан)
 • Карциноиди (водят началото си от някои хормон-продуциращи клетки)

Анатомия и физиология

Анатомия на тънкото черво.Ниските отдели на храносмилателната система на човека се състоят от две основни части: тънко черво и дебело черво.

Тънкото черво се разполага в централната част на коремната кухина, силно нагънато е и дължината му варира между 6 и 7 m. Просветът на тънкото черво е най-голям в областта на дванадесетопръстника, около 4-5 cm, като към края си постепенно намалява и достига около 3 cm. Тънкото черво има три части:

 • Дванадесетопръстник (на латински: duodenum) — обхваща първите 25-30 cm от тънкото черво.
 • Празно черво (на латински: jejunum) — с дължина 2/5 от останалата част.
 • Хълбочно черво (на латински: ileum) — с дължина 3/5 от останалата част.

Дванайсетопръстникът, началната част от тънкото черво, се свързва директно със стомаха. След него са празното и хълбочното черво.

В него приключва смилането на хранителните вещества и се осъществява основно тяхното всмукване през чревната лигавица в организма. Остатъците от храната преминават в дебелото черво под формата на фекалии.

Причини и рискови фактори

Причините за развитието на рака на тънкото черво са все още до голяма степен неизяснени. Възможен рисков фактор е контактът с вредни вещества в храните. Ракът на тънкото черво се среща много по-рядко от рака на дебелото черво, което може да се дължи на факта, че храната престоява в тънкото черво за по-кратко време, отколкото в дебелото черво.

Симптоми

Злокачествените тумори на тънкото черво се откриват едва в хода на заболяването. Пациентите имат нехарактерни оплаквания като гадене, повръщане, запек или диария. С напредването на болестта се появяват допълнително кървене и болка. При големи тумори е възможно да се наблюдава и чревна непроходимост.

Терапия

При откриването на злокачествени тумори лечението трябва да започне възможно най-ранно. Основните методи за лечение са оперативно отстраняване, лъчетерапия и химиотерапия. Когато е възможно винаги се прави хирургично отстраняване. Отстранява се цялата засегната от тумора област с няколко сантиметра разстояние от нея, така че да се осигурят чисти резекционни линии.

Наред с операцията може да се проведат химио-и лъчетерапията. Докато лъчетерапията действа директно върху областта, засегната от тумора, химиотерапията влияе на раковите клетки, разпръснати в тялото. Химио- и лъчетерапията се прилагат и с цел облекчаване на симптомите, свързани с рака.

Прогноза

Прогнозата при диагностициране на доброкачествени тумори е благоприятна. Смъртни случаи настъпват само при твърде късно установени усложнения като пълна чревна непроходимост, или по-късно развити злокачествени тумори.

Рехабилитация и следболнични грижи

След приключване на лечението, преди всичко при злокачествени тумори, от голямо значение са периодично извършваните изследвания, за да може да се открие навреме повторна поява на тумора. Извършват се различни изследвания, най-елементарното (но доста ефективно) от които е рентгеновата снимка. Превантивни мерки срещу рака на тънкото черво все още не са известни. Престоят в специални центрове за рехабилитация е полезен за някои пациенти. Грижите там гарантират и подобряват живота на хората. Във всеки отделен случай се решава, дали има необходимост от това или не.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (2 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'