Баретов хранопровод

Баретов хранопровод е състояние на хранопровода, при което неговата нормална лигавица се заменя патологично със стомашна или чревна лигавица поради наличието на хронично протичаща ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест). Процесът на промяна на един тъкан в друга се нарича метаплазия. Плоският епител в долната част на хранопровода се замества с цилиндричен.

Баретовият хранопровод е преканцероза, т.е. той може да даде началото на рак на хранопровода.

Съдържание:
1. Кратък преглед на устройството на хранопровода
2. Причини за баретов хранопровод и класификация
3. Симптоми на баретов хранопровод
4. Как се поставя диагнозата?
5. Лечение на баретов хранопровод

Кратък преглед на устройството на хранопровода

Хранопроводът (езофаг) е кух тръбест орган, който се намира в горната част на храносмилателния тракт. Той свързва гълтача (фаринкс) със стомаха. Преди свързването на хранопровода със стомаха се намира т. нар. долен езофагеален сфинктер (ДЕС). Неговото предназначение е да не пропуска храна и стомашен сок в обратна посока, т.е. в хранопровода. При ред болестни състояния, какъвто е и гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ), по една или друга причина той не може да изпълнява тази си функция. Ето защо стомашното съдържимо попада и се задържа в хранопровода.

Лигавицата на хранопровода обаче се различава значително от стомашната – тя не притежава защитни механизми срещу солната киселина.

Причини за баретов хранопровод и класификация

Причината за баретов хранопровод е многогодишна гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), при която стомашното съдържимо се връща в хранопровода и престоява там известно време. Солната киселина в стомашния сок действа неблагоприятно върху лигавицата на хранопровода, като причинява възпаление, ерозии и язви. В резултат на дългогодишното действие на стомашния сок върху лигавицата на хранопровода тя се превръща в стомашна или чревна. Този процес е патологичен и затова баретовият хранопровод може да даде началото на рак.

Според типа на видоизменената лигавица на хранопровода различаваме баретов хранопровод с:

  • Фундусна метаплазия. В долната част на хранопровода се открива лигавица, характерна за стомашното дъно. При този вид баретов хранопровод съществува най-малък риск за малигнена дегенерация.
  • Антрална метаплазия. В долната част на хранопровода се открива лигавица, характерна за стомашния антрум.
  • Интестинална метаплазия. В долната част на хранопровода се открива чревна лигавица. Характеризира се с най-висок риск за развитие на рак на хранопровода.

Симптоми на баретов хранопровод

Симптомите не се различават значително от тези при ГЕРБ, като често пациентите съобщават за тяхното изостряне. Най-честите симптоми са типичните:

  • Болка зад гръдната кост
  • Гадене и повръщане
  • Чувство на задръжка на храна
  • Чести оригвания, придружени с покачване на храна в хранопровода

Нетипичните симптоми на ГЕРБ могат да бъдат кариеси по вътрешната страна на зъбите, хроничен ларингит, хроничен фарингит и астма с неизяснена причина.

Как се поставя диагноза баретов хранопровод?

Заболяването възниква на базата на дългогодишна ГЕРБ, което има голямо значение за поставянето на правилната диагноза. След навлизането на H2 инхибиторите и инхибиторите на протонната помпа ГЕРБ стана заболяване, което може да се лекува консервативно в продължение на години без възникването на съществени оплаквания и без да понижава качеството на живот на пациента. Въпреки това възпалението на хранопровода хронифицира и става причина за баретов хранопровод.

Диагнозата се поставя след езофагогастроскопия, при която се взема биопсия от видоизменената лигавица. При ендоскопското изследване лигавицата се оглежда за големината и броя на дефектите, но не може със сигурност да се постави диагнозата. Тя се поставя хистологично от патолог след вземане на биопсия от засегнатото място.

Лечение на баретов хранопровод

Медикаментозно може да се лекува с инхибитори на протонна помпа (ИПП) като омепразол, ланзопразол, пантопразол и др., както и с H2-инхибитори. Въпреки че консервативното лечение намалява симптомите на рефлукса, то не възстановява лигавицата на хранопровода и не намалява риска от рак, което е основното усложнение на баретовия хранопровод.

Ето защо се налага провеждането на оперативно лечение. Ендоскопските техники са с добър лечебен ефект и са миниинвазивни за организма. Такава е аргон-плазмената коагулация, с която поетапно се отстранява засегнатата лигавица.

Друг хирургичен метод на лечение е мукозната резекция.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)