Затлъстяване и наднормено тегло

Съдържание

Затлъстяването е един от най-големите социално-медицински проблеми на нашето съвремие. Световната здравна организация характеризира наднорменото тегло и затлъстяването като глобална епидемия. Зачестяването на това болестно състояние сега се отбелязва не само при възрастните, но и сред детското население.

Съществуват голям брой и различни дефиниции за затлъстяване. Всички те обаче се обединяват около следното твърдение:

Затлъстяването е хронично болестно състояние, което се характеризира с прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма, дължащо се на увеличение на размерите и/или броя на мастните клетки.

затлъстяване и индекс на телесна масаСчита се, че хората с индекс на телесна маса (ИТМ) равен или по-голям от 30 страдат от затлъстяване. ИТМ се изчислява по формулата тегло/височина2.

Класификация на затлъстяване

ИТМ Категория
под 18,5 хора с поднормено тегло
18,5 - 24,9
хора с нормално тегло
25,0 - 29,9 хора с наднормено тегло
30,0 - 34,9 I степен на затлъстяване
35,0 - 39,9 II степен на затлъстяване
над 40 III степен на затлъстяване

Индексът на телесната маса или ИТМ е лесен, широко застъпен и същевременно сравнително точен метод за оценка на телесната мастна тъкан. На таблицата вдясно са представени основните групи хора спрямо ИТМ според Световната Здравно Организация.

Основният минус на ИТМ е, че методът не показва колко реално е процентът на мастна тъкан в организма и е неприложим при някои групи хора като спортисти и бременни жени.

Обиколката на талията и съотношението на талията към бедрата също се използват за оценка на затлъстяване. Хора със затлъстяване са:

  • Обиколка на талията > 102 при мъже и > 88 см при жени
  • Съотношение талия/бедра > 0,9 при мъже и > 0,84 при жени.

Използвана литература:

Obesity and overweight, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html
Obesity, http://www.medicinenet.com/obesity_weight_loss/article.htm
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)