Затлъстяване и наднормено тегло при децата

Затлъстяването е сериозен здравен и социален проблем, който през последните години придобива мащабни размери. Световната здравна организация характеризира наднорменото тегло и затлъстяването като глобална епидемия. Зачестяване на тази патология сега се отбелязва не само при възрастните, но и сред детското население. Установява се прогресивно увеличаване на децата с излишно тегло и затлъстяване във всички икономически развити страни.

Затлъстяването е хронично и патологично състояние, което се характеризира с прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма, дължащо се на увеличение на размерите и/или броя на мастните клетки.

В детската възраст увеличаването на мастната тъкан е предимно от хиперпластичен тип, т.е. се дължи на увеличаване на мастните клетки, броят на които след детството не се променя. Това прави лечението на детското затлъстяване изключително трудно и създава предпоставка за задържане на състоянието през целия живот.

Съдържание:
1. Разпространение сред населението
2. Причини и класификация
3. Здравни последствия
4. Симптоми и оценка на затлъстяването
5. Лечение

1. Разпространение

Затлъстяването е най-масовото метаболитно заболяване на съвременния начин на живот в развитите страни, включително и у нас. Смята се, че засяга 10-15% от населението в детско-юношеската възраст, а според някои автори този процент достига до 25!

Макар че се среща във всички периоди на детството, с възрастта процентът на децата със затлъстяване расте, особено чувствително през пубертета. Пубертетът е период, който благоприятства развитието на затлъстя­ването. По данни от пациенти обаче често се оказва, че голяма част от децата със затлъстява­не около пубертета са били с наднормена телесна маса и преди това. Този процес на излиш­но натрупване на мастна тъкан се задълбочава с възрастта и децата бързо преминават от I във II и III степен на затлъстяване. По-рядко се наблюдава нормализиране на теглото.

По-често се засяга женският пол. Това се обяснява с по-голямо съдържание на мастни клетки у момичетата в периода на новороденото и по време на половото съзряване. Спо­ред други автори няма полови различия в броя на мастните клетки, но размерите им при жените са по-големи. В последните години някои автори съобщават за по-го­лям процент затлъстели сред момчетата, което е особено тревожно, пред вид по-лошата прогноза при тях.

2. Причини за затлъстяване при децата и видове затлъстяване

Много и различни са причините и рисковите фактори, провокиращи затлъстяване­то. От тях много важни са факторите, свързани с начина на живот на детето и родителите.

Основен фактор за поява и задържане на затлъстяването е преяждането и нередовното хранене, изкуственото хранене в кърмаческа възраст. Важна роля има и намалената двигателна активност (хипокинезията).

В детско-юношеската възраст се различават два основни вида затлъстяване според първопричината за възникването:

 • Първично затлъстяване (алиментарно, регулаторно, метаболитно). При този вид нат­рупването на телесна мазнина е основен симптом, а при неусложнените форми и един­ствен.
 • Вторично затлъстяване. То е свързано с нарушение на нервно-ендокринните механизми. Развива се в резултат на първично заболяване на централната нервна система, ендок­ринната система, хромозомни аномалии и др.

Първичното затлъстяване е доминиращата форма (в над 95 %) от случаите при деца и възрастни. Затлъстяването в ранно детство се дължи най-вече на увеличаване на броя на мастните клетки (хиперпластично) и трудно се поддава на лечение. В тази възраст се формира броя на мастните клетки и се запазва за цял живот. След това те само увеличават или намаляват обема си.

3. Здравни последствия

Затлъстяването в детската възраст има изключително значение, защото предразпо­лага към затлъстяване в зряла възраст. Актуалността на проблема със затлъстяването в детска възраст произтича и от това, че то предразполага към редица ендокринни и обмен­ни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и др.

Установено е, че хиперлипидемията (повишени триглицериди и холестерол в кръвта) засяга около 10-20% от затлъстелите деца, а мастните отлагания и фиброзните плаки, които се считат за прекурсори на атеросклеротичните изменения, се установяват още през първото десетилетие от живота им.

4. Симптоми и оценка на затлъстяването

Децата със затлъстяване имат характерен външен вид, което позволява поставяне на диагнозата от „пръв поглед”. Съществуват обаче и редица субективни оплаквания, които може и да са налице, но може и да липсват:

 • Повишен апетит
 • Повишена жажда
 • Засилено изпотяване
 • Лесна уморяемост и понижена двигателна активност
 • Невротични прояви

Методи за оценка на затлъстяването са индексът на телесна маса и нормативни таблици, които най-често се използват в практиката.

5. Лечение на детско затлъстяване

Лечението на детското затлъстяване трябва да включва комбинация от диета и повишена двигателна активност.

С оглед растежа и развити­ето трябва да се осигури обаче достатъчно внос на белтък, витамини и микроелементи. От особено значение е активното участие на цялото семейство на затлъстялото дете, целящо промени в хранителните навици и стереотипи. Двигателната активност с умерена интензивност е задължителен елемент в лечебния комплекс за подобряване на метаболизма на мазнините и глюкозата.

Специфичните препоръки в лечението на затлъстяването в детска възраст включват:
 • редовно следена на височината, ръста и индекса на телесна маса
 • насърчаване на физическа активност сред децата - поне 60 минути на ден
 • съветване на децата и родителите за избягване на консумацията над 1 захарна напитка на ден - натурални сокове, студен чай, кока кола и др.
 • препоръчва се избягването на гледане на телевизия или използването на компютъра над 2 часа на ден.
 • консумацията на fast food трябва да се сведе до нула или максимум еднократно през седмицата.
 • препоръчва се детето да се храни със семейството си, за предпочитане - през цялата седмица.

Медикаментозни средства за намаляване на апетита не са подходящи в детската възраст. Всички деца със затлъстяване трябва да се диспансеризират и проследяват от педиатър. Компетентните практически съвети на лекаря за диетичния режим и начина на живот са изключително важни.

Предвид това, че лечението на детското затлъстяване е трудно, неефективно и чес­то неуспешно е много важна профилактиката. Тя трябва да бъде настойчива и упорита и да започне още от най-ранна възраст. В кърмаческа възраст да се осигури естествено хранене. В следващите периоди от живота на детето да се избягва прехранването. Да се създават хранителни навици за здравословно хранене и правилен режим на хранене.

Много важна е борбата с обездвижването. Настойчиво да се формират навици за акти­вен двигателен отдих. За профилактика на затлъстяването наши учени смятат, че децата трябва да намалят престоя пред компютрите и телевизионните екрани и да спортуват по­вече. Движението поддържа метаболизма, увеличава кислородната консумация, а кислородът е необходим за изгаряне на хранителните вещества и особено за разграждане на мазнините.

Прогнозата на затлъстяването, започнала в детска възраст, е неблагоприятна. Само около 25 % от децата постигат редукция на телесна маса. При повечето от децата зат лъстяването прогресира и те остават затлъстели и като възрастни. Активното и ранно откриване на децата със затлъстяване и провеждането на лечебно-профилактични мероп риятия има голямо социално и здравно значение.

Използвана литература:
Сподели или оцени, ако сме били полезни
4.5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.50 (2 гласове)