Рак на влагалището

Ракът на влагалището се среща сравнително рядко - около 1,5% от всички гинекологични ракове, но е характерен за всички възрасти. Смята се че онкогенните вируси HPV и HSV -2 (херпес симплекс вирус) имат участие.

Важно значение в превенцията и ранната диагностика на рака на влагалището имат предраковите състояния, наречение преканцерози на влагалището.

Преканцерози на влагалището (вагинална интраепителна неоплазия, VIN)

Преканцерозите на влагалището най-често се откриват чрез макроскопски оглед със спекулум при гинекологичен преглед, а диагнозата се поставя чрез колоскопия, цитологично изследване и прицелна биопсия.

Предраковите състояния на влагалището се означават като VIN (вагинална интраепителна неоплазия). Различават се три степени:

  • VIN - I степен се характеризира с лекостепенна дисплазия на влагалищният епител;
  • VIN - II степен се характеризира със средна степен на дисплазия;
  • VIN - III степен се характеризира с тежка дисплазия или carcinoma in situ на влагалището.

Обикновено, за да се развие VIN е необходимо да има участък във влагалището, който предварително да се е инфектирал с HPV (Човешки папилома вирус), притежаващ висока онкогенност.

Лечението на VIN се състои в разрушението на VIN-лезиите чрез изрязване, диатермо коагулация или с CO2-лазерна вапоризация.

Рак на влагалището

Ракът на влагалището представлява злокачествено туморно образувание на влагалището. Основните типа рак на влагалището се различават в зависимост от това, от какви клетки произхождат. Около 90 процента от всички злокачествени вагинални карциноми възникват от промени в най-горния слой на лигавицата. Те се наричат плоскоклетъчни карциноми. Към останалите 10 процента спадат аденокарциномите (раковите образования на жлезистата тъкан), злокачествените меланоми (вид рак на кожата) и рабдомиосаркоми (рак, произхождащ в мускулатурата) при деца.

Симптоми: Клиничната картина се изразява в засилен флуор и контактни кръвотечения при полов акт.

Диагностика: Диагнозата се поставя чрез колоскопия и прицелна биопсия. Ракът се характеризира с четири клинични стади в зависимост от степента на ангажираност на влагалището и другите коремни органи.

Лечение: При I степен се премахват женските полови органи, а при II и III степен - лъчелечение. При IV степен е само палиативно.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'